Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie

Management nežádoucích účinků cílené terapie u nemocných s CLL – kardiovaskulární a krvácivé komplikace při léčbě inhibitory BTK. Rozhovor s MUDr. Annou Panovskou, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno a MUDr. Martinem Šimkovičem, Ph.D., ze IV. interní hematologické kliniky FN Hradec Králové zaměřený na management nežádoucích účinků u BTKi.

 

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie ČSCLL 2021 

 

Vyjádření výboru ČSCLL k očkování pacientů s CLL proti COVID-19

 

Hodnocení a léčba syndromu nádorového rozpadu (TLS) při terapii venetoklaxem (Venclyxto) ↗

 

Vyjádření výboru České skupiny pro chronickou lymfocytární leukemii k situaci související se šířením koronavirového onemocnění COVID-19 ze dne 27. 3. 2020 ↗

 

Stručný průvodce CLL pro každodenní praxi, ČSCLL 2019 ↗

 

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie ČSCLL 2018

 

Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie ČSCLL 2016

 

Monotematické suplementum (2015) časopisu Klinická onkologie s články o chronické lymfocytární leukémii a maligních lymfomech

 

Hodnocení přidružených onemocnění pomocí systému CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) ↗

 

Doporučení ČSCLL pro léčbu alemtuzumabem

 

Doporučení pro screening HBV před zahájením terapie přípravkem MabThera (rituximab), aktualizace 11. 11. 2013 ↗