cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019

19. Pražský hematologický den se koná 10. 10. 2019

XIV. Brněnské hematologické dny se budou konat 6. – 7. 11. 2019


Probíhající klinické studie, granty a projekty


Přehled klinických studií pro pacienty s CLL v ČR v roce 2014

Seznam aktuálně probíhajících studií v ČR na www.clinicaltrials.gov

Protokol ČSCLL Q-Lite: Kvalita života a prediktivní význam stanovení funkční zdatnosti u starších/ko­morbidních nemocných s chronickou lymfocytární leukémií/
lymfomem z malých lymfocytů léčených nízkodávkovaným fludarabinem s cyklofosfamidem ± rituximabem.
K dispozici jsou následující dokumenty: Pokyny pro lékaře, Informace pro pacienta, Záznam pacienta, Hlášení závažných a neočekávaných nežádoucích účinků a formulář SÚKL pro hlášení nežádoucích účinků.
Kontaktní osobou je doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., II. interní klinika, Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové, smolej@seznam.cz.
V červnu 2012 byl do protokolu Q-lite zařazen 200. pacient, nábor do projektu je ukončen.
Prezentace projektu Q-lite byla přijata jako ústní sdělení na kongresu IWCLL 2011.

.

.

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern