cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019

19. Pražský hematologický den se koná 10. 10. 2019

XIV. Brněnské hematologické dny se budou konat 6. – 7. 11. 2019


Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)


Vedení ČSCLL:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., FN Brno – předseda
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., FN Hradec Králové – 1. místopředseda
prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D., VFN Praha – 2. místopředseda
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., FN Brno – vědecký sekretář

Členové výboru:
prim. MUDr. Martin Brejcha, Nemocnice Nový Jičín a.s.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., FN Brno
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., FN Plzeň
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc, FN Olomouc
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D., FN Olomouc
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., FN Hradec Králové

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. – čestný člen předsednictva


Přihláška do České skupiny pro CLL – doc nebo pdf

.
.
.
.
.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern