cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

Výroční zasedání ČSCLL a KLS se bude konat v Praze 20.-22.3.2019
První oznámení
Program zasedání ČSCLL

XXXIII. Olomoucké hematologické dny se budou konat v Olomouci 26. 5. – 28. 5. 2019

24th Congress of EHA se koná 13. – 16. 6. 2019 v Amsterdamu

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019


Seznam členů ČSCLL


Přihláška do České skupiny pro CLL – doc nebo pdf

Výbor České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)

Vedení ČSCLL:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., FN Brno – předseda
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., FN Hradec Králové – 1. místopředseda
prim. MUDr. Martin Špaček, Ph.D., VFN Praha – 2. místopředseda
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., FN Brno – vědecký sekretář

Členové výboru:
prim. MUDr. Martin Brejcha, Nemocnice Nový Jičín a.s.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., FN Brno
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., FN Plzeň
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc, FN Olomouc
MUDr. Renata Urbanová, Ph.D., FN Olomouc
MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., FN Hradec Králové

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. – čestný člen předsednictva

Seznam členů České skupiny pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)

MUDr. Dagmar Adamová
HTO při Slezské nemocnici v Opavě

MUDr. David Belada, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Kateřina Benešová, CSc.
I.interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

MUDr. Milan Bílý
Craigavon Area Hospital, Dept. of Haematology, Northern Ireland, U.K.

MUDr. Martin Brejcha
Hematologie, Nemocnice Nový Jičín a.s.

MUDr. Yvona Brychtová
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Eduard Cmunt, CSc.
I.interní klinika, VFN Praha

MUDr. Olga Černá
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Ľubica Gahérová
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

prim. MUDr. Ivana Hochová
Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

MUDr. Stanislava Hrobková
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Dagmar Chalupová
THO ONK a.s., nemocnice Středočeského kraje

MUDr. Jitka Chládková
Transfusní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci

prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Josef Karban, CSc.
I.interní klinika, VFN Praha

MUDr. Petr Kessler
Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

Ing. Kateřina Klásková
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Drahomíra Klodová
Nemocnice Nový Jičín a.s., Hematologie

MUDr. Alžběta Kotková
Odd.klinické hematologie KNL Liberec

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Lenka Lakomá
Transfuzní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

MUDr. Jiří Libiger
Oddělení klinické hematologie, Nemocnice Teplice

doc. MUDr. Daniel Lysák, PhD.
Hematologicko-onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Dana Machytková
Hematologicko-transfusní odd.nemocnice Chrudim

prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
IV. interní hematologická klinika LF a FN Hradec Králové

prim. MUDr. Eva Mandáková, MBA
Interní oddělení, Masarykova nemocnice v Rakovníku

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

MUDr. Heidi Móciková, PhD.
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Jan Molinský, PhD.

I. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Jan Novák, PhD.
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

MUDr. Petra Obrtlíková, Ph.D.
I.interní klinika VFN, Praha

MUDr. Petr Ornst
Hematology s.r.o., Hematologická ambulancia, Šaľa, Slovenská republika

MUDr. Anna Panovská, PhD.
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hemato-onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci

Mgr. Lenka Pavlištová, Ph.D.
CNC ÚLBLD VFN a 1. LF UK, Praha

MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
Synlab, Praha

MUDr. Eva Polonyová
Hematologie – I. poliklinika s.r.o., Karlovy Vary

prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD.
Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU, Brno

MUDr. Hynek Poul
Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov

MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

Peter Rohoň MD, Ph.D.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
ÚHKT Praha

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. David Starostka
Oddělení klinické hematologie, Nemocnice s poliklinikou Havířov

MUDr. Lukáš Stejskal,
Hematologicko-transfúzní odd. Slezské nemocnice v Opavě, p.o.

MUDr. Vladimír Šenigl
HTO Nemocnice Kolín

MUDr. Martin Šimkovič
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
I.interní klinika a Centrální hematologické laboratoře 1. LF UK a VFN Praha

Dr. Mgr. Martin Trbušek
Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
I.interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

prim. MUDr. Jana Ullrychová
Oddělení klinické hematologie, Krajská zdravotní, a.s. – MNUL, Ústí nad Labem

MUDr. Lucie Ulmanová (roz. Popovská)
HTO Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

MUDr. Renata Urbanová
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

prim. MUDr. Dagmar Veselá
Hematologicko-transfúzní odd., Svitavská nemocnice, Svitavy

MUDr.Samuel Vokurka, Ph.D.
Hematologicko-Onkologické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni

MUDr. Ivan Vonke
OKH, Nemocnice České Budějovice

MUDr. Věra Vozobulová
Hematologicko-Onkologické oddělení, Fakultní nemocnice v Plzni

MUDr. Lenka Walterová
OKH Krajská nemocnice Liberec

MUDr. Jana Zuchnická
Ústav klinické hematologie FN Ostrava, Ostrava-Poruba

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern