cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019

19. Pražský hematologický den se koná 10. 10. 2019

XIV. Brněnské hematologické dny se budou konat 6. – 7. 11. 2019


Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)


Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL) je sekcí české hematologické společnosti ČLS JEP.

Sdružuje univerzitní hematologická centra i regionální hematologická a onkologická pracoviště.
Mezi její základní cíle patří zlepšení diagnostiky a léčby chronické lymfocytární leukémie a informovanosti laické i odborné veřejnosti o tomto onemocnění.

Současné projekty ČSCLL:

• harmonizace laboratorní diagnostiky
• spolupráce na mezinárodních klinických studiích
• registr nemocných s CLL
• informační brožury pro nemocné s CLL

Všem zájemcům o tuto problematiku nabízíme spolupráci na projektech ČSCLL v rovině výzkumné i klinické.

Těšíme se na spolupráci!

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern