cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

Plenární zasedání ČSCLL se bude konat v Praze 22.3.2019


Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)


Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL) je sekcí české hematologické společnosti ČLS JEP.

Sdružuje univerzitní hematologická centra i regionální hematologická a onkologická pracoviště.
Mezi její základní cíle patří zlepšení diagnostiky a léčby chronické lymfocytární leukémie a informovanosti laické i odborné veřejnosti o tomto onemocnění.

Současné projekty ČSCLL:

• harmonizace laboratorní diagnostiky
• vlastní klinické protokoly: nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid ± rituximab u starších či komorbidních nemocných s CLL (Q-lite)
• spolupráce na mezinárodních klinických studiích: CLL-10
• registr nemocných s CLL
• informační brožura pro nemocné s CLL

Všem zájemcům o tuto problematiku nabízíme spolupráci na projektech ČSCLL v rovině výzkumné i klinické.

Těšíme se na spolupráci!


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern