cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

Výroční zasedání ČSCLL a KLS se bude konat v Praze 20.-22.3.2019
První oznámení
Program zasedání ČSCLL

XXXIII. Olomoucké hematologické dny se budou konat v Olomouci 26. 5. – 28. 5. 2019

24th Congress of EHA se koná 13. – 16. 6. 2019 v Amsterdamu

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019


Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL)


Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii (ČSCLL) je sekcí české hematologické společnosti ČLS JEP.

Sdružuje univerzitní hematologická centra i regionální hematologická a onkologická pracoviště.
Mezi její základní cíle patří zlepšení diagnostiky a léčby chronické lymfocytární leukémie a informovanosti laické i odborné veřejnosti o tomto onemocnění.

Současné projekty ČSCLL:

• harmonizace laboratorní diagnostiky
• vlastní klinické protokoly: nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid ± rituximab u starších či komorbidních nemocných s CLL (Q-lite)
• spolupráce na mezinárodních klinických studiích: CLL-10
• registr nemocných s CLL
• informační brožura pro nemocné s CLL

Všem zájemcům o tuto problematiku nabízíme spolupráci na projektech ČSCLL v rovině výzkumné i klinické.

Těšíme se na spolupráci!


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern