cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

Plenární zasedání ČSCLL se bude konat v Praze 22.3.2019


Diagnostika a léčba CLL


Doporučení pro diagnostiku a léčbu chronické lymfocytární leukémie ČSCLL 2016

Monotematické suplementum (2015) časopisu Klinická onkologie s články o chronické lymfocytární leukemii a maligních lymfomech je ke stažení zde

Hodnocení přidružených onemocnění pomocí systému CIRS (Cumulative Illness Rating Scale)

Doporučení ČSCLL pro léčbu alemtuzumabem.

Doporučení pro screening HBV před zahájením terapie přípravkem MabThera (rituximab), aktualizace 11.11.2013

.

.

.

.

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern