cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019

19. Pražský hematologický den se koná 10. 10. 2019

XIV. Brněnské hematologické dny se budou konat 6. – 7. 11. 2019


Kontaktní adresa:


prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Předseda ČSCLL
Interní hematologická a onkologická klinika
FN Brno a LF MU
Jihlavská 20
625 00 Brno
Czech Republic
doubek.michael@fnbrno.cz

Ing. Kateřina Klásková
Česká skupina pro CLL
Interní hematologická klinika
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
katerina.klaskova@fnkv.cz

.

.

.

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern