cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

Plenární zasedání ČSCLL se bude konat v Praze 22.3.2019


Kontaktní adresa:


doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
Předseda ČSCLL
IV. interní hematologická klinika
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
e-mail: smolej@seznam.cz
tel.: +420 495834688
fax: +420 495832011

Ing. Kateřina Klásková
Česká skupina pro CLL
Interní hematologická klinika
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
katerina.klaskova@fnkv.cz

.

.

.

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern