cll pro odbornou veřejnost pro laickou veřejnost English
foto probíhající klinické studie. granty a projektykrátké zprávy


Aktuality:

XVIII iwCLL se koná v Edinburghu 20. – 23. 9. 2019

19. Pražský hematologický den se koná 10. 10. 2019

XIV. Brněnské hematologické dny se budou konat 6. – 7. 11. 2019


Články a prezentace týkající se chronické lymfocytární leukémie


Špaček M et al. Prospective observational study in comorbid patients with chronic lymphocytic leukemia receiving first-line bendamustine with rituximab. Leuk Res. 2019;79:17–21.

Smolej L, Doubek M, Trněný M et al. Chronická lymfocytární leukemii a maligní lymfomy. Klin Onkol 2015;28(Suppl 3): 3S6–3S111.

Článek o ČSCLL ve Sjezdových novinách ze dne 7.9.2012.

Smolej L et al., Nízkodávkovaný fludarabin a cyklofosfamid +/- rituximab v léčbě starších/komor­bidních nemocných s CLL/SLL: projekt Q-lite České CLL skupiny – přednáška na XXV. Olomouckých hematologických dnech, 25. 6. 2011

Smolej L et al., Low-dose FCR in the treatment of elderly/comorbid patients with CLL/SLL: preliminary results of project Q-lite – přednáška na Vth Young CLL Investigators´ Meeting, Bonn, 3. 9. 2010

Panovská A et al., Rituximab v kombinaci s vysokodávkovaným dexamethasonem: účinná léčba pacientů s relabovanou­/refrakterní CLL – přednáška na XXIV. Olomouckých hematologických dnech, 26. 6. 2010

Smolej L et al., Fludarabine, Cyclophosphamide and Rituximab (FCR) in First-Line Treatment of Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia: Retrospective Analysis of Czech CLL Study Group – abstrakt EHA 2009.

Smolej L et al., Fludarabin, cyklofosfamid a rituximab v 1. linii léčby chronické lymfocytární leukémie: retrospektivní analýza České skupiny pro CLL – přednáška na XXIII. Olomouckých hematologických dnech, 26.6.2009.

.

.


XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern